Wednesday

നിന്റെ വാക്കുകളുടെ
ഞാവൽക്കറ പുരണ്ട
എന്റെ ഓർമ്മകൾ.
എന്റെ രാത്രികൾക്ക്
അതേ
വയലറ്റ് നിറം.
ഉണരരുത്.
ഉണർത്തരുത്.
ഞാനും നീയും
ഒരേ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഇരുകരകളിൽ
ഞാവൽ മരങ്ങളായ് വളരുകയാണ്.
നമുക്ക് ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന്
വിരലുകൾ
പിരിയാത്ത വണ്ണം പിണച്ചു വയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്
തമ്മിൽ.
ഉണരരുത്.
ഉണർത്തരുത്.